Chi phí giới thiệu lên đến 20%

Chúng tôi rất vui mừng được làm cộng tác chung với các bạn để cùng đem lại các giá trị, giải pháp công nghệ đến với mọi người. Góp phần tăng hiệu suất quản lý, hiệu quả kinh doanh trên môi trường mạng Internet đầy tiềm năng cho cộng đồng.

Tham gia với chúng tôi bạn sẽ nhận chi phí trên sản phẩm/dịch vụ bằng cách đơn giản:

1. Tạo tài khoản đăng nhập

2. Lấy link giới thiệu: Copy link giới thiệu trong phần Thông tin cá nhân.

3. Chia sẻ link giới thiệu: Gửi link giới thiệu cho bạn bè, khách hàng.

4. Khách hàng đăng ký mới tài khoản bằng link giới thiệu

5. Khi khách hàng thanh toán chi phí cho sản phẩm/dịch vụ: Bạn sẽ nhận được 10% phí giới thiệu trên chi phí sản phẩm/dịch vụ đó.

Danh sách các sản phẩm/dịch vụ được trả phí giới thiệu

Cập nhật ngày 22 tháng 02 năm 2021
STT Tên sản phẩm/dịch vụ Hoa hồng
1 Thuê dịch vụ web 10%
2 Thiết kế logo, banner 20%
3 Bảo trì mạng máy tính Đang cập nhật
4 Cho thuê máy chủ (hosting) Đang cập nhật
5 Nâng cấp website Đang cập nhật