Hướng dẫn tạo trang web nhanh chóng đơn giản

1

Đăng ký tài khoản

Truy cập vào địa chỉ https://www.webez4u.com/signup để tạo tài khoản.
  1. Nhập họ tên đầy đủ của bạn.
  2. Nhập địa chỉ email dùng để đăng nhập, lấy lại mật khẩu và xác thực tài khoản.
  3. Mật khẩu đăng nhập được khuyến nghị là từ 8 ký tự trở lên bao gồm chữ, số và các ký tự đặc biệt.
  4. Nhập lại mật khẩu giống với mật khẩu đã đặt ở trên.
2

Nhập thông tin cho trang web

Khi đăng ký tài khoản thành công bạn Nhấn vào đây để tạo cho mình 01 trang web phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn.
  1. Tên đầy đủ của cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc có thể viết ngắn gọn nếu muốn dùng tên đó thay cho logo
  2. Thông tin mô tả về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc những ưu điểm cần giới thiệu
  3. Tên miền hoàn toàn miễn phí với cấu trúc như sau tenmien.webez4u.com. Trong đó tenmien là tên bạn muốn đặt cho địa chỉ trang web. Tên miền bao gồm các ký tự từ a-z, 0-9 và có độ dài từ 3-30 ký tự
  4. Chọn lĩnh vực kinh doanh để được gợi ý các trang web phù hợp, bạn có thể chọn các lĩnh vực khác để xem các mẫu website mà bạn thích
3

Chọn giao diện cho trang web

Sau khi nhập thông tin cho trang web, bước kế tiếp là chọn cho trang web của mình một giao diện để hiển thị.

Di chuyển chuột lên mẫu chọn nút Xem để xem thử giao diện, chọn nút Chọn mẫu này nếu bạn muốn dùng giao diện đó cho trang web của mình.

Đợi trong vài giây, hệ thống sẽ tự tạo cho bạn trang web với thông tin mà bạn đã cung cấp.