Cho thuê máy chủ (hosting)

Cho thuê máy chủ (hosting) phục vụ lưu trữ dữ liệu, khởi chạy website.